Leestip: Reddingsvestentest – ‘Het beste vest is het vest dat je draagt’

publicatie:
31
-
03
-
2020
In de aprileditie van Motorboot-magazine staat een uitgebreide test van reddingsvesten, uitgevoerd door Jirja de Kool en Geert-Jan Smolders. In de test zijn twintig vesten van acht leveranciers uitvoerig getest door vier proefpersonen met verschillende posturen.
Corona 

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven. Om die reden hebben wij besloten onze voorlichtingscampagne volgens planning voort te zetten; zodat de informatie op onze website nu en de komende maanden up-to-date zal zijn en blijven. 

Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

In de aprileditie van Motorboot-magazine staat een uitgebreide test van reddingsvesten, uitgevoerd door Jirja de Kool en Geert-Jan Smolders. In de test zijn twintig vesten van acht leveranciers uitvoerig getest door vier proefpersonen met verschillende posturen.

Reddingsvestentest

De test is interessant om te lezen. De uitkomst is niet ‘dit is het beste reddingsvest’. Er komt uiteraard een vest als beste uit de test. En de vesten die over de hele lijn hoog scoren zijn goede vesten. Echter, er zijn vrijwel geen slechte vesten. 

Want ook in de vesten die slecht scoren (want oncomfortabel of openen niet geheel) blijf je drijven. Het is een cliché, maar het beste vest is het vest dat je draagt. Want dat vest zal je redden. Wél kun je een vest kiezen dat zo comfortabel mogelijk zit. Zowel met als zonder pak. Een vest dat je niet belemmert in je bewegingen en waar jij je lekker in voelt.

Lees de hele reddingsvestentest: ‘80 keer te water’ op de website van Motorboot

Lees ook de Varen doe je Samen!-brochure: Reddingsvest – Van levensbelang. Een reddingsvest werkt alleen als je het draagt.

Goede, veilige vaart!

Bron en foto boven: Motorboot/Jirja de Kool