Renovatie Friese Sluis – stremming vanaf 1 oktober

publicatie:
22
-
09
-
2020
Vanaf 1 oktober 2020 werkt de provincie Flevoland aan de renovatie van de Friese Sluis en de brug over de Friese Sluis. De brug en de sluis zijn volledig gestremd voor het wegverkeer en de scheepvaart van 1 oktober tot 21 december 2020.

Vanaf 1 oktober 2020 werkt de provincie Flevoland aan de renovatie van de Friese Sluis en de brug over de Friese Sluis. De brug en de sluis zijn volledig gestremd voor het wegverkeer en de scheepvaart van 1 oktober tot 21 december 2020.

Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen

De provincie Flevoland is momenteel bezig om alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen op te knappen. Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noord­oostpolder is het duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen op veel plekken echt nodig is.

Daarom is de provincie Flevoland gestart met het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’. In dit project komen de nieuwste inzichten over techniek samen met de eisen die we in deze tijd stellen aan bruggen en sluizen. 13 bruggen en 11 sluizen worden in 1 programma gemoderniseerd, zodat ze weer jarenlang meekunnen.

Friese Sluis

De Friese Sluis is in 1940 in gebruik genomen en daarmee de oudste sluis in de Noordoostpolder. De sluis heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde, omdat het symbool staat voor het begin van de Noordoostpolder. Sinds 2002 is het sluiscomplex, net zoals het gemaal, ook een Rijksmonument. De sluis heeft een belangrijke functie in de vaarroutes naar en door de Noordoostpolder. De brug over de sluis is een belangrijke ver­binding van de dorpen in de Noordoost­polder naar Lemmer en omgekeerd.

Vanaf 1 oktober

Donderdag 1 oktober starten de renovatiewerkzaamheden aan de Friese Sluis en de brug over de Friese Sluis. Om de werkzaamheden aan de brug en de sluis goed uit te kunnen voeren is het nodig de brug en de sluis volledig te stremmen voor het wegverkeer en de scheepvaart. Voor fietsers, voetgangers en scootmobielen komt er een tijdelijke noodbrug. Omdat er veel aan de brug en de sluis gerenoveerd moet worden zijn hier 12 weken voor nodig. Net voor de Kerst zijn de werkzaamheden afgerond.

Wat gaat er gebeuren?

Renovatiewerkzaamheden aan de sluis en de brug. Zo worden de sluisdeuren vervangen en komt er een nieuw brugval (= het beweegbare deel van de brug). Ander belangrijk onderdeel van de renovatie is de bouw van een nieuw bestu­rings- en bediensysteem. Verder zijn er aanpassingen nodig aan de bascule kelder onder de brug en worden de onderdelen van staal opnieuw geschilderd. Op een later tijdstip worden de wachtsteigers en de remmingwerken aan beide zijden van de sluis ook vervangen. In verband met de werkzaamheden moet de sluis ook helemaal worden droog gelegd.

Scheepvaart

Scheepvaart naar de Noord­oostpolder is alleen mogelijk via de Urkersluis in Urk of de Voorstersluis bij Kraggenburg. Tot 18 oktober geldt er voor de route via de Urkersluis een max. doorvaarthoogte van 2.40 m vanwege de renovatiewerkzaamheden aan de Arie de Witbrug in Urk.

Goede, veilige vaart!