Urkersluis tot 17 april gestremd wegens renovatie

publicatie:
03
-
03
-
2020
Op maandag 17 februari 2020 zijn de renovatiewerkzaamheden aan de Urkersluis op Urk begonnen. Dit is de eerste sluis die binnen het programma Groot onderhoud bruggen & sluizen gerenoveerd wordt. Om de renovatiewerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zijn zowel de sluis als de brug over de sluis 9 weken dicht, tot 17 april 2020

Op maandag 17 februari 2020 zijn de renovatiewerkzaamheden aan de Urkersluis op Urk begonnen. Dit is de eerste sluis die binnen het programma Groot onderhoud bruggen & sluizen gerenoveerd wordt. Om de renovatiewerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zijn zowel de sluis als de brug over de sluis 9 weken dicht, tot 17 april 2020.

Veiliger

Belangrijk onderdeel van de renovatie is de bouw van een nieuw bediensysteem. Alle 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen worden sinds 2014 vanuit één bediencentrale in het provinciehuis bediend. Dit centraal aangestuurde systeem wordt nu vervangen. Momenteel worden de bruggen en sluizen weliswaar vanuit één punt aangestuurd. Maar elke brug of sluis heeft een eigen manier van bedienen. Door dit nu universeel te maken, wordt de aansturing en het beheer makkelijker maar vooral ook veiliger.

Noodcentrale

Op 2 plaatsen in de provincie Flevoland worden ook noodbediencentrales gebouwd. Mocht de centrale op het provinciehuis uitvallen, dan kunnen de bedienmedewerkers naar de noodcentrale of bij de Urkersluis op Urk of bij de Noordersluis in Lelystad. Naast het vernieuwen van het bediensysteem, verschillen de werkzaamheden per brug en sluis. Bij sommige sluizen zijn bijvoorbeeld nieuwe sluisdeuren nodig of een nieuw beweegbaar deel van de brug. Bij andere objecten is een renovatie voldoende. Bij de Urkersluis zijn een paar jaar geleden de sluisdeuren al vervangen. Dat is nu dus niet meer nodig.

Reisinformatie scheepvaart

Vaar je in dit gebied? Scheepvaart naar de Noordoostpolder is alleen mogelijk via de Friese Sluis bij Lemmer of de Voorstersluis bij Kraggenburg. Met verschillende bedrijven zijn aparte afspraken gemaakt over de doorvaart door de Urkersluis.

Andere bruggen en sluizen

Na de renovatie van de Urkersluis volgt in september 2020 de Arie de Witbrug op Urk en in oktober 2020 de Friese Sluis. Dat is helemaal in de noordpunt van de Noordoostpolder, vlakbij Lemmer. Alle 16 locaties worden zo achter elkaar gerenoveerd. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk buiten het recreatievaarseizoen plaats. De planning is dat eind maart 2023 alle bruggen en sluizen vernieuwd zijn. De bediencentrale in het provinciehuis moet dan ook helemaal omgebouwd zijn. Meer informatie over het programma is te vinden op Flevowegen.nl.

Foto boven: Urkersluis (Wikipedia)