Rijkswaterstaat start onderzoek naar tevredenheid beroepsschippers

publicatie:
16
-
07
-
2018
Rijkswaterstaat en provincies doen deze zomer een onderzoek naar de tevredenheid van beroepsschippers over de vaarwegen, de zogenoemde Belevingsmonitor Binnenvaart. I&O Research voert dit onderzoek namens hen uit. De Schippers worden via sms of e-mail uitgenodigd voor het invullen van de vragenlijst.

Rijkswaterstaat en provincies doen deze zomer een onderzoek naar de tevredenheid van beroepsschippers over de vaarwegen, de zogenoemde Belevingsmonitor Binnenvaart. I&O Research voert dit onderzoek namens hen uit. De schippers worden via sms of e-mail uitgenodigd voor het invullen van de vragenlijst.

Kwaliteit en veiligheid

In dit onderzoek zullen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals kwaliteit en veiligheid van de vaarwegen, maar ook werkzaamheden en (verkeers-)informatie. Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, die zowel via de computer als via de smartphone ingevuld kan worden.

Resultaten

De resultaten worden onder andere gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties. Om een volledig beeld te krijgen van de mening van de binnenvaart, is het belangrijk dat zoveel mogelijk schippers deelnemen aan het onderzoek. 

Rijkswaterstaat en provincies waarderen jouw deelname. Goede, veilige vaart!

(Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken)