Uitgelicht: Agentschap Telecom, samenwerkende partij van ‘Varen doe je Samen!’.

publicatie:
05
-
10
-
2017
Agentschap Telecom regelt alle zaken met betrekking tot de frequenties voor radiocommunicatie in de scheepvaart. In de scheepvaart draagt radiocommunicatie sterk bij aan de veiligheid. Met hulp van de marifoon en andere maritieme radiozendapparatuur communiceren schepen met elkaar en met de wal.
Varen doe je Samen! werkt samen met verschillende partijen om de veiligheid op het water te vergroten. Al deze partijen bezitten een schat aan informatie over veiligheid en preventie. De komende weken lichten we steeds een van deze partijen uit. Deze week: Agentschap Telecom. 

Agentschap Telecom regelt alle zaken met betrekking tot de frequenties voor radiocommunicatie in de scheepvaart. In de scheepvaart draagt radiocommunicatie sterk bij aan de veiligheid. Met hulp van de marifoon en andere maritieme radiozendapparatuur communiceren schepen met elkaar en met de wal. Door gebruik te maken van radiocommunicatie en verkeersbegeleidingssystemen is scheepvaart veiliger en efficiënter te regelen. Het vergroot de overlevingskansen voor opvarenden in geval van nood maar draagt ook bij aan de veiligheid in havens en op rivieren. Dankzij de marifoon, maar ook allerlei noodradiobakens, kunnen hulpdiensten snel en effectief optreden. De radioapparatuur werkt alleen goed als de frequentieruimte goed bruikbaar is. Agentschap Telecom beschermt daarom frequenties voor scheepvaartcommunicatie.

Maritieme frequenties

Agentschap Telecom beschermt de maritieme frequenties door toezicht te houden op het gebruik ervan. Ze registreert gebruikers van maritieme frequentieruimte en verstrekt bedieningscertificaten. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren is er voortdurend contact met mensen in de scheepvaartsector. Het Agentschap bespreekt nieuwe ontwikkelingen met vertegenwoordigers van de beroepsvaart, maar ook met brancheorganisaties zoals ontwikkelaars, leveranciers van radiozendapparatuur, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de ANWB, havenorganisaties en andere overheden, waaronder het project ‘Varen doe je Samen!’ Op de website van het Agentschap Telecom vind je per apparaat of begrip uitleg over de werking en over verplichtingen rondom registratie, vergunning en het benodigde bedieningscertificaat:

Via de website van Agentschap Telecom kun je verder enorm veel informatie vinden over nautisch gebruik van frequenties, wat je nodig hebt voor registratie, bedieningscertificaten, tarieven en meer. Ga naar de website van Agenstschap Telecom . Je kunt je hier ook opgeven om de nieuwsbrief te ontvangen.

Interview met de inspecteur

In de laatste nieuwsbrief van Agentschap Telecom legt inspecteur Wim van Hoek uit wat je moet regelen voordat je gaat varen. Hij vertelt wat ATIS, MMSI is en over het belang om deze codes juist in te programmeren. Je vindt het interview in het magazine ‘Ontwikkelingen in de ether’. Meer informatie over communicatie op het water vind je in de VDJS-Brochure Communicatie op het water

Goede veilige Vaart!

(Headerfoto uit de Beeldbank Rijkswaterstaat: Verkeerspost Schellingwoude waar de scheepvaartverkeersbeleiding op het Binnen IJ geregeld word vanuit de verkeersposten assisteren verkeersleiders van Rijkswaterstaat schippers bij het varen over onoverzichtelijke en drukke punten)