Verruimen bedientijden brug Burgumerdaam

publicatie:
31
-
07
-
2019
Per 1 augustus a.s. worden de bedieningstijden van de brug Burgumerdaam over het Prinses Margrietkanaal verruimd. Hiermee verbetert de veiligheid van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Per 1 augustus a.s. worden de bedieningstijden van de brug Burgumerdaam over het Prinses Margrietkanaal (PM-kanaal) verruimd. Hiermee verbetert de veiligheid van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

De nieuwe bedientijden zijn: van maandag 06.00 uur tot en met zaterdag 20.00 uur en zondag 09.00 uur tot en met 20.00 uur. In het voor- en najaar op zondag tot 19.00 uur, en in de winter tot 17.00 uur. De bedientijden zijn daarmee gelijk aan die van de brug Schuilenburg.

Door ruimere bedientijden wordt voorkomen dat er voor de brug (recreatie)schepen blijven wachten, waardoor de vaarroute belemmerd kan worden voor de grote binnenvaartschepen. Door de ruimere bedientijden wordt deze mogelijke onveiligheid voorkomen. Daarnaast zorgt het verruimen van de bedientijden van brug Burgumerdaam voor meer uniformiteit van de bedientijden van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Door de vernieuwing van de brug, komst van het aquaduct en het relatief gering aantal brugopeningen is er geen noodzaak meer voor beperktere bedientijden. Ook kunnen de meeste binnenvaartschepen onder de vaste brug van 7,7 meter hoogte door. De brug Burgum wordt bediend vanuit de bedienpost Schuilenburg.

Informatie ter plaatse

Informatie ter plaatse via Marifoonkanaal VHF 18, brug Burgum, PM-kanaal.

Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Het Prinses Margrietkanaal maakt onderdeel uit van de drukbevaren Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl is één van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014.

Meer informatie

Bedientijden bruggen en sluizen: www.vaarweginformatie.nl

Bron: Persbericht RWS Noord Nederland 31/7/19