Prinses Margrietkanaal-kanaal open voor grotere schepen

publicatie:
16
-
07
-
2020
Eind juni voer voor het eerst een motorschip van 135 m, de MS Carinalexander uit Hendrik-Ido-Ambacht, op het Prinses Margrietkanaal. Het schip passeerde zondagochtend 28 juni 2020 de sluis bij Lemmer onderweg naar Kootstertille.

Eind juni voer voor het eerst een motorschip van 135 m, de MS Carinalexander uit Hendrik-Ido-Ambacht, op het Prinses Margrietkanaal. Het schip passeerde zondagochtend 28 juni 2020 de sluis bij Lemmer onderweg naar Kootstertille. Het was voor het eerst dat een een schip langer dan 110 meter over het Prinses Margrietkanaal, ook wel Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl (HLD), de enige hoofdvaarweg in Friesland voer. Sinds kort geeft Rijkswaterstaat vergunningen af voor schepen langer dan 110 meter.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Nautisch adviseur Willem Wouters vertelt in een interview op de website van Rijkswaterstaat meer: “De afgelopen periode hebben we onderzoek gedaan of op de HLD, vervoer met grotere schepen mogelijk is. De HLD is bedoeld voor de Va-klasse en die loopt uiteindelijk tot 135 m lengte en 11,50 m breedte. En ik wil wel de randjes opzoeken en de vragen daarover van verladers en binnenvaartondernemers kunnen beantwoorden. Dat vind ik leuk aan mijn werk.”

Recente aanpassingen

Door recente aanpassingen op het Van Starkenborghkanaal kunnen schepen per 1 januari 2020 met een diepgang tot 3,50 m over de hele HLD varen laden, wat zo’n 250 ton extra lading per reis betekent. En eerder is op het Prinses Margrietkanaal de bocht bij Burgum (ten westen van aquaduct) rechtgetrokken en zijn de bochten bij Zuidhorn verruimd. Daardoor is het ook mogelijk geworden om met langere schepen te varen. Het maximum is 135 m. De tweebaksduwvaart die ook wel eens heeft gevaren met kolen naar de Eemshaven, wordt niet meer toegestaan.

Toename scheepvaart Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De komende jaren zullen er meer van dit soort grote schepen te zien zijn op de HLD, weet Wouters.”Er zijn nu zo’n 15 ontheffingen verleend (niet te verwarren met vergunningen). Even uit het hoofd, denk ik dat er 6 niet zijn goedgekeurd. We krijgen regelmatig nieuwe aanvragen binnen. Dus indien ze voldoen aan de eisen, zal het aantal toenemen.” De ontheffingen zijn voor 10 jaar. Dat lijkt lang, maar de HLD zal alleen maar beter bevaarbaar worden in het komend decennium. Via een programmatische aanpak, waar zo’n € 165 miljoen mee is gemoeid, worden bruggen aangepakt, afmeervoorzieningen vergroot en walbeschoeiingen verbeterd. Vaak zijn de aanpassingen ook natuurvriendelijker. 

Lees het hele interview ‘Langste Va-schip voor het eerst over Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl’ op de website van Rijkswaterstaat. Ga je varen in dit gebied? Lees dan ook de knooppuntinformatie Noord-Nederland. Bekijk ook de 'Zeven alternatieve vaarroutes langs het PM-kanaal'.

Goede, veilige vaart!