Verslag informatieavond: “Roeiers veiliger het water op”

publicatie:
05
-
03
-
2020
Roeivereniging Amycus in Almelo heeft eind januari een informatieavond georganiseerd met als thema “Veiligheid op het water”, waarbij ook ‘Varen doe je Samen!’ aanwezig was. Tijdens de bijeenkomst werden de roeiers goed geïnformeerd over de veiligheid op het water en over wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Onder leiding van een oud-voorzitter wordt er met een commissie gewerkt om de veiligheid binnen de vereniging verder te bevorderen.

Roeivereniging Amycus in Almelo heeft eind januari een informatieavond georganiseerd met als thema “Veiligheid op het water”, waarbij ook ‘Varen doe je Samen!’ aanwezig was. Tijdens de bijeenkomst werden de roeiers goed geïnformeerd over de veiligheid op het water en over wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Onder leiding van een oud-voorzitter wordt er met een commissie gewerkt om de veiligheid binnen de vereniging verder te bevorderen.

Containers

Door een nieuwe Inland containerterminal in het kanaalgedeelte van het Zijkanaal van de Twentekanalen waar de roeiers van Amycus roeien, ontstaan soms situaties die voorkomen kunnen worden. Tijdens de infor-avond was er een vertegenwoordiger van Port of Twente aanwezig. Port of Twente huurt de containerschepen in heeft bijna dagelijks contact met de schippers. 

Ook was er een jonge schipper aanwezig die vertelde over de dagelijkse praktijk. Door de problemen en gevaarlijke omstandigheden te bespreken werd weer duidelijk wat een schipper van een containerschip een roeier kan aandoen. Dat geldt ook zeker andersom. Oplossingen zijn soms simpel, naast het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Binnen de vereniging is een procedure beschikbaar waar die situaties gemeld kunnen worden. De veiligheidscommissie kijkt vervolgens welke oplossingen er zijn en bespreekt dat zo nodig met andere gebruikers van de vaarweg.

Schroefwater

Tijdens de voorlichtingsavond werd duidelijk dat, als een containerschip bij de terminal zijn kopschroef en de schroef op het achterschip in werking laat staan het dan lastig en soms zelfs gevaarlijk is voor passerende roeiers in dat gedeelte van het smalle kanaal. De oplossing is ook simpel; Port of Twente kan de schippers erop aanspreken. 

Roeiers op hun beurt kunnen door hun gedrag en positie ten opzichte van de overige vaart zichzelf in gevaar brengen. Als roeiers in een groep roeien en teveel met elkaar bezig zijn kunnen schippers van grote schepen in situaties gebracht worden waar het hart sneller van gaat kloppen. Los nog van de gevaren die roeiers lopen, door met minder aandacht (vlak) voor het overige scheepvaartverkeer te roeien. Roeiers waren zich ervan bewust dat dat anders moet, maar konden het niet laten om zich hardop af te vragen waarom die schippers dan niet “toeteren”. Een attentiesein (lange stoot) zou dan op zijn plaats zijn, maar het is aan de roeiers dat te voorkomen!

Reddingsbrigade

Ook de reddingsbrigade gaf uitleg over de risico’s die de roeiers lopen door in de winter te roeien. Bij het te water raken zal het lichaam afkoelen en de hartslag snel verminderen. Uitleg werd gegeven wat dan te doen. Zie voor meer informatie ook de brochure: Onderkoeling. Roeien in de winter kan veilig, mits men veilig en goed gekleed is. Die mogelijkheden werden getoond en uitgelegd. Zelfs het dragen van een reddingsvest kan in bepaalde situaties zinvol zijn. 

De 10 wenken voor de roeiers die Varen doe je Samen! promoot passeerden de avond. Van fluorescerende kleding, tot de dode hoek. Ook was er veel belangstelling voor de brochures van Varen doe je Samen!. Al met al was het een leerzame avond die we veel roei- en kanoverenigingen kunnen aan bevelen. Daarbij is Varen doe je Samen! dan ook graag aanwezig. 

Verslag: Sander Wels