Knooppunten 'Varen doe je Samen!'

De 'Varen doe je Samen!'-knooppunten vormen de basis van het project 'Varen doe je Samen!'. Deze ruim 100 belangrijkste vaarwegknooppunten worden gevormd door kaarten met bijbehorende informatie. De kaarten laten zien hoe recreatievaart en beroepsvaart op een veilige en vlotte manier knooppunten kunnen passeren. Dit aan de hand van een kaart en een uitleg/beschrijving.

De kaarten geven weliswaar een aanbevolen vaarroute, maar ze zijn niet bepalend en verplicht. Men kan ook op andere manieren oversteken, maar moet zich daarbij natuurlijk aan de geldende vaarregels houden.

De kaarten zijn gemaakt als aanvulling op de navigatiekaarten en almanakken en dus niet geschikt voor navigatiedoeleinden. Er dient altijd gebruik gemaakt te worden van een recente navigatiekaart.

De 'Varen doe je Samen!'- knooppuntenboekjes zijn via de website beschikbaar en via de gratis 'Varen doe je Samen!'-app.

Elk najaar/winterseizoen werken we aan de update van deze knooppunten. De updates moeten ‘uit het veld’ komen en daarom is het belangrijk dat betrokken deskundigen tijdig hun aanvullingen/correcties geven. Het gaat er niet alleen om dát er iets veranderd moet worden, maar vooral aangeven wát de nieuwe tekst moet zijn.

Via de website van 'Varen doe je Samen!' is een invulformulier beschikbaar waar deze informatie ingevuld kan worden.


Zie hier het invulformulier aanpassingen knooppunten


 


 

© 2018 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring