Knooppunt uitgelicht: Maasmond- Nieuwe Waterweg

publicatie:
19
-
11
-
2018
Voor Hoek van Holland ligt het drukste zeegebied van Nederland. Hier komen scheepvaartroutes uit drie richtingen samen. Grote containerschepen en tankers varen hier de haven van Rotterdam in. Jaarlijks varen bijna 40.000 zeeschepen de Nieuwe Waterweg in en uit. De ankergebieden voor de kust zijn druk bezet.

Voor Hoek van Holland ligt het drukste zeegebied van Nederland. Hier komen scheepvaartroutes uit drie richtingen samen. Grote containerschepen en tankers varen hier de haven van Rotterdam in. Jaarlijks varen bijna 40.000 zeeschepen de Nieuwe Waterweg in en uit. De ankergebieden voor de kust zijn druk bezet. Scheepvaart in het havengebied van Rotterdam wordt begeleid door de verkeersbegeleiding van het Havenbedrijf Rotterdam.

De Maasmond passeren

Als je op zee zuid- of noordwaarts de monding van de Maasmond wil passeren zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden: 

 • Voor je de Maasmond oversteekt moet je je melden ter hoogte van boei MV (komend van uit de zuid) of MN1 (komende vanuit de noord) bij het VTS (Vessel Traffic Services) op marifoonkanaal 3, sector Maasmond. 
 • Meld hierbij de naam van het schip, de vaarrichting en de positie ten opzichte van boei MV respectievelijk MN1. 
 • Tijdens de oversteek moet je voortdurend uitluisteren op VHF kanaal 3. Na de oversteek hoef je je niet af te melden. 
 • (Geul-gebonden) zeeschepen, varende in of nabij de Maasgeul, kunnen daar moeilijk uitwijken. Door ruim en duidelijk vrij te houden van deze schepen voorkom je dat dit soort schepen in een uitwijk plichtige situatie terecht komen. 
 • Indien je niet op de motor vaart moet deze wel voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. 
 • Bij het oversteken van de Maasgeul zonder gebruik van de motor, wordt opkruisen ten zeerste afgeraden. Hou rekening met het getij. Bereid je reis zo voor dat je het getij mee hebt als je de Maasmond passeert. De vloedstroom loopt van Zuid naar Noord, de ebstroom van Noord naar Zuid. 


De Maasmond aanlopen, de Nieuwe Waterweg op

 • Volg, komende vanuit de oversteekroute, de Maasgeul en houd hierbij de uiterste stuurboordzijde aan. 
 • Houd, bij het invaren van de Maasmond, rekening met kruisend verkeer uit de Europoort. Deze schepen houden, na het passeren van de boei CA-NW1, scheidingston, stuurboord aan om aan stuurboordzijde van de Maasmond uit te komen. Neem bij twijfel contact op met sector Maasmond. 
 • Vaar niet in de lichtenlijn, deze is bedoeld voor de grote zeeschepen, het water is breed en diep genoeg om naast de lichtenlijn te varen. 
 • Pas op: er liggen kribben langs de oevers die soms onder water staan. Raadpleeg de zeekaart. 
 • De stroming in dit gebied kan flink oplopen tot 4 knopen. Wind tegen stroom geeft knobbelig water, zeker als de afvoer van rivierwater groot is. Let bij het aanlopen van de Nieuwe Waterweg (vooral ’s nachts) goed op en vaar niet het Calandkanaal op; houd de Splitsingsdam dus aan stuurboord. De Berghaven in Hoek van Holland kun je gebruiken als vluchthaven.

Meer lezen

Kies je uitvarend een koers naar het noorden, ga dan gelijk na passage noorderpaddenstoel stuurboord uit. Als je naar het zuiden moet, volg dan eerst een grondkoers van ruim 320° en verleg bij de oversteekplaats uw koers naar het zuiden. Of vraag toestemming om gelijk van de noorderpaddenstoel naar de Maas 1 boei over te steken. Hou er verder rekening mee dat de havenbekkens van de Rotterdamse haven, de Europoort en het Calandkanaal verboden zijn voor de recreatievaart. 

Meer over het knooppunt Maasmond-Nieuwe Waterweg vind je in het knooppuntenboekje Noordzeekust van 'Varen doe je Samen!’

Lees ook verslag van een bezoek aan de Verkeerscentrale Rotterdam. Leuk en leerzaam om te lezen wat deze verkeersregelaars zoal tegenkomen. Lees hier het artikel ‘Varen op zee? Aan welke veiligheidseisen moet je voldoen?’  

Goede, veilige vaart! 

Foto boven: Scheepvaart op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Hoek van Holland met industrie op de achtergrond. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken