6.5 Maasmond – Nieuwe Waterweg

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: voor Hoek van Holland ligt het drukste zeegebied van Nederland.
Hier komen scheepvaartroutes uit drie richtingen samen.
Jaarlijks varen bijna 40.000 zeeschepen de Nieuwe Waterweg in en uit. De ankergebieden voor de kust zijn druk bezet.
In de haven van Rotterdam geldt naast het Binnenvaartpolitiereglement de Havenverordening Rotterdam. De Rotterdamse havenbekkens zijn niet toegankelijk voor pleziervaart. Kleine schepen zijn op de Nieuwe Waterweg en andere doorgaande vaarwegen gebonden aan regels, zoals:

 • Houd stuurboordwal.
 • Zorg dat de motor gebruiksklaar is, zeilen is toegestaan, laveren niet.
 • Ankeren is verboden.
 • Luister de marifoon uit.

Scheepvaart in het havengebied van Rotterdam wordt begeleid door de verkeersbegeleiding van het Havenbedrijf Rotterdam.
Voor algemene nautische informatie: het Haven Coördinatie Centrum via marifoonkanaal 19 of de verkeercentrales Hoek van Holland en Botlek via kanaal 11.

Van en naar zee
De Maasmond is het aanloopgebied van de haven van Rotterdam. De scheepvaart wordt hier begeleid vanuit de Verkeerscentrale Hoek van Holland (24 uur per dag bezet, bereikbaar op marifoonkanaal 11 voor algemene informatie).
Hebt u als recreatievaarder een marifoon aan boord, dan bent u verplicht uit te luisteren.

 • Voor de veiligheid moet recreatievaart in het redegebied via de aanbevolen route de Maasgeul oversteken.
 • Meldt u zich bij het binnenvaren van het voorzorgsgebied, zoals aangegeven op de zeekaart (rode onderbroken lijn) bij de verkeerspost Sector Maasmond op kanaal 3.
 • Komend vanuit het noorden moet u zich melden ter hoogte van de groene boei MN-1. Vanuit het zuiden: ter hoogte van boei MV-boei.
 • Afmelden hoeft niet.
 • Tijdens de oversteek moet u uitluisteren op marifoonkanaal 3.
 • Het voeren van een radarreflector is verplicht.
 • Advies: kom over de vloed naar binnen en houd de groene tonnen aan stuurboord. Vaar dus niet buiten de tonnen! Er liggen daar kribben.

Richtlijnen voor het aanlopen van de Nieuwe Waterweg

 • Volg, komende vanuit de oversteekroute, de Maasgeul en houd hierbij de uiterste stuurboordzijde aan.
 • Houd, bij het invaren van de Maasmond, rekening met kruisend verkeer uit de Europoort. Deze schepen houden, na het passeren van de boei CA-NW1,scheidingston, stuurboord aan om aan stuurboordzijde van de Maasmond uit te komen. Neem bij twijfel contact op met sector Maasmond.
 • Vaar niet in de lichtenlijn, deze is bedoeld voor de grote zeeschepen, het water is breed en diep genoeg om naast de lichtenlijn te varen.
 • Pas op: er liggen kribben langs de oevers die soms onder water staan. Raadpleeg de zeekaart.
 • De stroming in dit gebied kan flink oplopen tot 4 knopen. Wind tegen stroom geeft knobbelig water, zeker als de afvoer van rivierwater groot is.

De vloedstroom (NO gaand tij) staat van 2 uur voor hoog water Hoek van Holland tot 4 uur na HW HvH). Binnenkomende jachten moeten dan goed de zuidzijde van de Maasgeul houden en zuid van de rode lichtenlijn 107° blijven. Het tij zet kleine schepen namelijk sterk naar de noordkant. Bij springtij tot ruim 2 knopen!
De ebstroom (ZW gaand tij) staat van 4 uur na HW HvH tot 2 uur voor HW HvH. Deze stroom zet kleine schepen naar het zuiden.

Binnenkomend vanuit het noorden wordt er vaak toestemming gegeven de noordwal te volgen en dan ter hoogte van de scheidingston CA2-NW1 haaks naar de goede zijde van het vaarwater over te steken.

 • Let bij het aanlopen van de Nieuwe Waterweg (vooral ’s nachts) goed op en vaar niet het Calandkanaal op; houd de Splitsingsdam dus aan stuurboord.
 • De Berghaven in Hoek van Holland kunt gebruiken als vluchthaven.

Uitvarend
Kiest u uitvarend een koers naar het noorden, ga dan gelijk na passage noorderpaddenstoel stuurboord uit. Als u naar het zuiden moet, volg dan eerst een grondkoers van ruim 320° en verleg bij de oversteekplaats uw koers naar het zuiden. Of vraag toestemming om gelijk van de noorderpaddenstoel naar de Maas 1 boei over te steken.

De verantwoordelijkheid voor een goede en veilige vaart berust altijd bij de schipper. De informatie van de verkeerscentrale is slechts een hulpmiddel bij de door u te nemen beslissingen. Indien nodig (bij direct gevaar) kan de verkeersleider aanwijzingen aan de scheepvaart geven, die moeten worden opgevolgd.

Zie ook: Kaart 1801, Wateralmanak 2, Hoek van Holland, Nieuwe Waterweg.

Aanbevolen oversteekroute voor kleine vaartuigen
De oversteekroute is gemarkeerd met de boei MV aan de zuidzijde en de boei MN1 aan de noordzijde van de route.

Gedragsregels voor de oversteekroute Maasmond

 • Voor u de Maasmond oversteekt moet u zich melden ter hoogte van boei MV (komend van uit de zuid) of MN1 (komende vanuit de noord) bij het VTS op marifoonkanaal 3, sector Maasmond.
 • Meld hierbij de naam van het schip, de vaarrichting en de positie ten opzichte van boei MV respectievelijk MN1.
 • Tijdens de oversteek moet u voortdurend uitluisteren op VHF kanaal 3. Na de oversteek hoeft u zich niet af te melden.
 • (Geul gebonden) zeeschepen, varende in of nabij de Maasgeul, kunnen daar moeilijk uitwijken. Door ruim en duidelijk vrij te houden van deze schepen voorkomt u dat deze schepen in een uitwijk plichtige situatie terecht komen.
 • Indien u niet op de motor vaart moet deze wel voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
 • Bij het oversteken van de Maasgeul zonder gebruik van de motor, wordt opkruisen ten zeerste afgeraden.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij de VTS centrale Hoek van Holland, telefoon 010-2522801 of VHF kanaal 11.

Voor de Nieuwe Waterweg geldt:

 • Houd stuurboordwal.
 • Vaar niet het Calandkanaal op.
 • Houd de splitsingsdam aan stuurboord.
 • Let op: tussen de groene boeien en de splitsingsdam liggen kribben.No items found.