Dienst der Hydrografie geeft 1800-serie zeekaarten opnieuw uit

publicatie:
20
-
04
-
2021
De Dienst der Hydrografie geeft de 1800-serie zeekaarten uit. Binnenkort verschijnen de nieuwe edities van de zeekaarten 1811 en 1812 van de Waddenzee.

De Dienst der Hydrografie geeft de 1800-serie zeekaarten uit. Binnenkort verschijnen de nieuwe edities van de zeekaarten 1811 en 1812 van de Waddenzee.

Voor zeevarenden is een goede zeekaart onmisbaar. Nieuwe kaarten zijn aangevuld met alle recente wijzigingen in een gebied. Controleer daarom bij je kaartuitgever wat de meest recente editie is van je kaart en welke wijzigingen er moeten worden aangebracht. Koop een nieuwe kaart als je kaart verouderd is. Bekijk een overzicht van de actuele lijsten op de website van de Dienst der Hydrografie.

1800 kaarten / 1800 series: 

Publicatie

Editie datum

 

Titel

 

Geplande nieuwe uitgave

1801

jul 2020

 

Noordzeekust, De Panne tot Den Helder1803

jan 2021

 

Westerschelde, Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Gent naar Terneuzen1805

feb 2018

 

Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingen1807

feb 2018

 

Zoommeer, Volkerak, Spui, Haringvliet, Hollandsch Diep1810

jan 2021

 

IJsselmeer, Randmeren en Noordzeekanaal1811

mrt 2020

 

Waddenzee westblad en aangrenzende Noordzeekust


30 april 2021

1812

mrt 2020

 

Waddenzee oostblad en aangrenzende Noordzeekust


30 april 2021


Het aanbrengen van wijzigingen op de 1800-serie zeekaart met behulp van Berichten aan Zeevarenden staat uitgelegd in het artikel 'Wat zijn Berichten aan Zeevarenden'. Daarnaast zijn er kaarten te koop van private uitgevers. Die zijn in een aantal gevallen deels gebaseerd op de informatie van de Dienst der Hydrografie onder licentie.

Over de Dienst der Hydrografie

Zeevarenden hebben informatie nodig over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De Dienst der Hydrografie maakt hiervoor zeekaarten en nautische producten. En geeft Berichten aan Zeevarenden uit. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart.