Verruiming bedieningstijden bruggen en sluizen

publicatie:
19
-
05
-
2020
Op veel plekken in Nederland worden de bedieningstijden van bruggen en sluizen verruimd. De verruiming is op sommige plekken al op 18 mei 2020 gestart, op andere plekken is dat vanaf Hemelvaartsdag (21 mei 2020). Op vaarweginformatie.nl zijn de gewijzigde bedieningsregimes wegens coronavirus en alle aangepaste bedieningstijden van bruggen en sluizen terug te vinden.
Corona 

Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen, ook als je gaat varen of aan de boot gaat werken. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

Op veel plekken in Nederland worden de bedieningstijden van bruggen en sluizen verruimd. De verruiming is op sommige plekken al op 18 mei 2020 gestart, op andere plekken is dat vanaf Hemelvaartsdag (21 mei 2020). Op vaarweginformatie.nl zijn de gewijzigde bedieningsregimes wegens coronavirus en alle aangepaste bedieningstijden van bruggen en sluizen terug te vinden.

Beperkte bediening wegens coronamaatregelen

Sinds de start van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus werden bruggen en sluizen in diverse gebieden beperkt bediend. Op veel plekken werd het winterregime gehanteerd, zodat de beroepsvaart (vitale sector) in ieder geval door kon (blijven) varen. 

Nu de overheidsmaatregelen versoepeld worden, gaan de bruggen en sluizen op de meeste plekken weer volgens het zomerregime draaien. Op sommige plekken blijven er beperkingen. Check dus voor je gaat varen altijd vaarweginformatie.nl en zeker in deze tijd is reisvoorbereiding en planning extra belangrijk.

Overzicht gewijzigde bedieningsregimes

De provincies Noord-Holland, Fryslân, Utrecht, Zuid-Holland en Overijssel hebben laten weten per deze week (18 mei) de bedieningstijden te verruimen. Dat geldt ook voor diverse waterschappen en gemeentes. Waterrecreatie Nederland heeft een overzichtskaart gemaakt met de gewijzigde bedienregimes. In de Overzichtskaart gewijzigde bedieningsregimes wegens coronavirus zijn alle bekende gewijzigde bedieningsregimes opgenomen. Deze kaart wordt bijgewerkt aan de hand van de beschikbare gegevens van vaarwegbeheerders. 

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Overigens benadrukken alle partijen dat het ook op het water van belang is de maatregelen van het RIVM op te volgen. Dat betekent: houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Zorg voor een goede reisvoorbereiding: check voor vertrek de bedieningstijden van bruggen en sluizen op de route, check het weerbericht en maak een vaarplan. 

Kijk voor actuele informatie voor specifieke sluizen en bruggen en stremmingen op de berichtenpagina van www.vaarweginformatie.nl. En check de aanlegmogelijkheden onderweg en bij de eindbestemming als dit niet de eigen ligplaats is. Hou er rekening mee dat onderweg veel voorzieningen gesloten kunnen zijn. Bij de doorvaart van bruggen en het passeren van sluizen is het van belang om eventuele aanwijzingen van brug- en sluiswachters op te volgen. 

(Foto boven door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, Koppeling)