Waterrecreatie en corona-maatregelen

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen hebben grote consequenties voor iedereen. ‘Varen doe je Samen!’ roept iedereen op altijd de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen, ook als je gaat varen of aan de boot gaat werken.

Check je route

Wij krijgen veel vragen van recreanten met de vraag of er in Nederland nog gevaren mag worden. De vaarwegen in Nederland zijn niet afgesloten, ook omdat de beroepsvaart blijft varen en een cruciale rol in de bevoorrading heeft. Verenigingen zijn wel gesloten, veel havens zijn wel toegankelijk voor ligplaatshouders. Actuele informatie over de vaarwegen is te vinden op www.vaarweginformatie.nl.

Houd je aan de regels

Op 23 maart 2020 heeft de overheid aangescherpte maatregelen afgekondigd, waarin mensen nogmaals worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. 

Ga je toch varen, dan geldt tot 1 juni 2020 de regel: vergunningsplichtige bijeenkomsten van meer dan 3 personen zijn verboden en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Bij maximaal 3 personen geldt: houdt minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Er wordt hierbij dus ook een beroep gedaan op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Voor leden van een huishouden gelden andere regels.

Meer informatie

Onze partners hebben allemaal hun eigen rol in deze bijzondere tijd. Via hun websites wordt veel informatie gegeven over de maatregelen die van invloed zijn op hun achterban. Onderstaand een overzicht met een aantal relevante links met meer informatie:

Netwerk Waterrecreatie

Goede, veilige vaart! #beatcorona


 

© 2020 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |