Update: Waterrecreatie in tijden van corona

publicatie:
22
-
04
-
2020
Op 21 april 2020 heeft de overheid tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat de geldende noodzakelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden, verlengd worden tot en met 19 mei 2020. Wat betekent dit voor waterrecreatie?

Op 21 april 2020 heeft de overheid tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat de geldende noodzakelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden, verlengd worden tot en met 19 mei 2020. Wat betekent dit voor waterrecreatie?

Mag ik varen?

Voor de waterrecreant blijven de huidige maatregelen onverminderd van kracht. Bij ‘Varen doe je Samen!’ hebben we de afgelopen weken vaak de vraag gekregen: ‘Mag ik (met mijn gezin) in Nederland varen?’ Ook op sociale media heeft deze vraag tot veel discussie geleid. Een antwoord is niet makkelijk te geven. 

Er is geen algemeen verbod op varen afgekondigd door de overheid. Er zijn wel veel regionale verschillen, waar bijvoorbeeld winterbedienregiem verlengd is en zelfs ook een vaarverbod kan gelden. Bijvoorbeeld vaarverbod voor de Amsterdamse grachten. De maatregel ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’ blijft van kracht. Er wordt dus een beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid.

Welke maatregelen gelden er tot en met 19 mei 2020?

Het kabinet heeft besloten om de meeste huidige maatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. Gezondheidsadviezen zoals hieronder gelden dus nog steeds: 

  • Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is. 
  • Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar. 
  • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. 
  • Was je handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

In de week voor 19 mei 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

Bedenk dat... 

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de afweging om wel of niet te gaan varen. Het halen van ‘een frisse neus’ en individueel sporten is immers toegestaan. Denk wel verder dan ‘op mijn boot kan ik makkelijk afstand houden’. Om bij de boot te komen, moet je misschien wel over een steiger die smaller is dan anderhalve meter. Als de brug voor jou open moet, staan er voetgangers en fietsers achter de slagboom te wachten. Als je pech krijgt of een ongeluk, moeten de hulpdiensten voor jou uitrukken. En kun je ook in een drukke sluis voldoende afstand houden?

Samen krijgen we corona onder controle

In de persconferentie van 21 april werd nogmaals benadrukt dat we alleen samen corona onder controle kunnen krijgen. Alleen als iedereen zich zoveel mogelijk aan de maatregelen houdt, zal er verandering in deze crisis komen. Zoals premier Rutte zei: “De vrijheid van de een, die mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Er wordt veel gevraagd van iedereen, dus hou vol”. Zie voor meer informatie onderstaande infographic of de website van de Rijksoverheid

Meer informatie

In verband met de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan hebben diverse vaarwegbeheerders de winterbediening verlengd, waardoor diverse sluizen en bruggen beperkt bediend worden. Vaarwegbeheerders communiceren hier zelf over. Houd daarom de berichtgeving van de desbetreffende vaarwegbeheerder en op vaarweginformatie.nl goed in de gaten. Rijkswaterstaat is sinds 1 april 2020 wel overgeschakeld op de reguliere zomerbediening van bruggen en sluizen, om de scheepvaart zoveel mogelijk te kunnen spreiden en faciliteren. Ook is er een overzicht van de corona-maatregelen op hoofdlijnen mbt aangepaste bedienregiemes van verschillende vaarwegbeheerders te raadplegen via de website van Waterrecreatie Nederland. Let wel: verlenging winterbediening kan betekenen: geen bediening op zon- en feestdagen (bijvoorbeeld 27 april, 5 mei).

Recreatiemarkering

Op veel plaatsen ligt de recreatiemarkering voor de pleziervaart weer in het water. Dit is echter nog niet overal het geval, omdat vanwege het bestrijden van het coronavirus voorrang wordt gegeven aan het faciliteren van taken voor de beroepsvaart, die vitaal is in het kader van bijvoorbeeld de voedselvoorziening. Daarom geeft Rijkswaterstaat prioriteit aan het markeren van situaties die voor direct gevaar voor schippers kunnen zorgen.

De recreatiemarkering ligt deels of nog niet in het water op het Veerse Meer, Markermeer, IJsselmeer, Randmeren, Waal, Maas, Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, Binnen- en Buiten IJ en de Waddenzee. Rijkswaterstaat raadt schippers aan vooraf hun route te controleren, onderweg de vaarkaarten aan te houden en rekening te houden met de afwijkende situatie. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer alle recreatiemarkering in het water ligt.

Links

Onze partners hebben allemaal hun eigen rol in deze bijzondere tijd. Via hun websites wordt veel informatie gegeven over de maatregelen hoe die van invloed zijn op hun achterban. Onderstaand een overzicht met een aantal relevante links met meer informatie:

Netwerk Waterrecreatie