VDJS- partners uitgelicht: ANWB

publicatie:
06
-
03
-
2017
‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: De ANWB.

Partner van ‘Varen doe je Samen!’ uitgelicht:

ANWB

‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: De ANWB.


De ANWB houdt zich van oudsher bezig met waterrecreatie en verkeersveiligheid. Bij verkeersveiligheid leggen zij de nadruk vooral op het wegverkeer, maar veiligheid van het waterverkeer is zeker zo belangrijk voor hen. In De Waterkampioen besteden zij regelmatig aandacht aan dit onderwerp, enin 2015 is onder de lezers een enquête gehouden over veiligheid. Daaruit blijkt dat het dragen van een reddingsvest nog wel verbeterd kan worden. Ook is gebleken dat al veel watersporters (73%) vrijwillig een vaarbewijs hebben gehaald. 15% is hiertoe verplicht vanwege het type boot.

Veel watersporters die op de Nederlandse binnenwateren varen, doen dit met een waterkaart van de ANWB. Ook hebben zij ANWB Almanakkenaan boord met vaargegevens, reglementen en veiligheidsaanbevelingen. Bijvoorbeeld over het kiezen van alternatieve routes voor de drukste beroepsvaarwegen.De ANWB vindt het een goede zaak dat er steeds meer alternatieven komen, en gescheiden sluizen voor beroeps- en recreatievaart.

De ANWB is partner in Waterrecreatie Nederland. Eén van de doelen van Waterrecreatie Nederland is het verbeteren van de veiligheid op het water. Dit krijgt invulling via ‘Varen doe je Samen!’. De ANWB draagt bij door kennis, communicatiemogelijkheden en vrijwilligersuren in te zetten. Zij stellen bijvoorbeeld kaartmateriaal voor de knooppuntenboekjes beschikbaar. En een aantal ANWB-consuls zet zich als vrijwilliger in voor ‘Varen doe je Samen!’.

De ANWB is er voorstander van om via informatie en voorlichting zowel beroeps- als recreatievaart te stimuleren om veiliger tevaren. Onder meer door de knooppuntenboekjes met vaaraanwijzingen voorgevaarlijke knooppunten, het stimuleren van deelname aan opleidingen, hetorganiseren van praktijkdagen en het geven van informatie over specifiekeveiligheidsaspecten (bijvoorbeeld reddingvesten en passeren van veerponten).Zij raden watersporters aan om een praktische vaaropleiding (CWO erkend) te volgen als men geen of weinig ervaring heeft. Hiermee vergroten zij ook het vaarplezier!

Op de website van de ANWB (www.anwb.nl) kies je boven in het menu ‘Vrije Tijd’ de optie ‘Water’ ( https://www.anwb.nl/water) Vanaf daar heb je toegang tot een enorme hoeveelheid informatie over veiligheid op het water.

Bij ‘Leren varen’ en bij ‘Vaarinformatie en voorbereiding’zijn zeer handige filmpjes te vinden over o.a. afvaren van lagerwal, sluizenpasseren, wiel-effect van de schroef, man overboord en nog veel meer. Ook worden de belangrijkste vaarregels uitgelegd.

Een prachtig overzicht van de mooiste vaarroutes in Nederland,per provincie weergegeven, vind je hier: https://www.anwb.nl/water/varen/vaarroutes

Informatie over de ANWB-waterkaarten en de ANWB Waterkaart-App vind je onder het menu ‘Waterkaarten, boeken en Apps’.

Zeer handig zijn de overzichtelijke filmpjes overscheepsonderhoud met o.a. een overzicht van najaar- en winterklussen, onderhoudaan romp, tuigage, schroefas, gas aan boord, impeller vervangen en meer. ( https://www.anwb.nl/water/boten/onderhoud)

De ANWB-website bevat echt enorm veel relevante informatievoor de watersporter en is zeer de moeite waard om eens te bezoeken. 

Je kunt alle filmpjes ook vinden op het ANWB You Tubekanaal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYG57sclYozAiaTy9E8pneZ_z8p5-mjf

 


No items found.