HISWA Vereniging

HISWA heeft veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel. En uiteraard ook plezierig varen, de 1.000 HISWA leden leveren dit plezier graag. HISWA zet zich in voor verbetering van de technische veiligheid aan boord van pleziervaartuigen. HISWA is actief in de ISO normcommissie waar technische regelgeving wordt geschreven voor nieuwe vaartuigen. Door middel van keuringen en controlelijsten vertalen we deze normen naar de bestaande vaartuigen. De bekendste keuringen zijn Gasveilig, Elektra-veilig en Veilige Tuigage. Brandveilig is in ontwikkeling.

HISWA levert kennis aan ‘Varen doe je Samen!’ en is de verbindende schakel tussen watersporters en watersportbedrijven. Voor jachtservicebedrijven, havens, e.d. HISWA geeft informatie en voorlichting om technische kennis bij watersporters te vergroten, direct, via onze leden en via ‘Varen doe je Samen!’. ‘Varen doe je Samen!’ richt zich met name op meer veiligheidsbewustwording van watersporters. Op deze manier zijn de twee organisaties complementair. Een mooi voorbeeld hiervan is de brochure over de scheepsuitrusting aan boord. Die is met alle partners geschreven en – heel waardevol – onderschreven, waardoor een einde kwam aan discussies over wat wel en niet aan boord zou moeten zijn. De brochure verbindt de informatieverstrekkende bedrijven en de (gevraagd en ongevraagd) informatiezoekende watersporters.

Uit onderzoek blijkt dat watersporters de watersport als ‘veel gedoe’ ervaren. HISWA wil met ‘Varen doe je Samen!’ bereiken dat een beetje meer ‘gedoe’ zal leiden tot minder ‘gedoe’.

HISWA verwacht dat met ‘Varen doe je Samen!’ de veiligheid op het water verder verbetert. Niet alleen tussen beroeps- en recreatievaart, maar ook tussen de verschillende groepen binnen de recreatievaart, zoals snelvaarders, vissers, roeiers, e.d. Het is veilig, maar het kan altijd veiliger. Ander – veiliger – gedrag bewerkstelligen kost tijd. HISWA onderschrijft de strategie van ‘Varen doe je Samen!’ volledig, we verwachten dat met name een verbetering van de reisvoorbereiding (technische en organisatorische preventie) zal leiden tot een plezierige (en veilige en duurzame) vaart.

Meer informatie:
www.hiswa.nl