Havenbedrijf Amsterdam

Port of Amsterdam (Divisie havenmeester (DHM)) streeft een vlot, veilig en duurzaam gebruik van de nautische ruimte na. Dit sluit goed aan bij ‘Varen doe je Samen!’. Havenbedrijf Amsterdam geeft voorlichting aan diverse vaarweggebruikers om veiligheidsbewustzijn en veilig vaargedrag te stimuleren. Binnen ons reguliere werk als nautische autoriteit dragen wij ook bij aan de veiligheid op de vaarweg door het houden van toezicht.

"Port of Amsterdam ziet veel belang in de samenwerking in Varen doe je Samen! Op  plekken waar de recreatie- en beroepsvaart elkaar ontmoeten, moeten vaarweggebruikers zich bewust zijn van hun gedrag en weten wat de regels zijn. De drukke plekken op het water zijn de vaarwegknooppunten, waar veel verkeer kruist. De komende periode komt hier extra aandacht voor. Varen doe je Samen! weet de vaarweggebruikers met haar voorlichtingscampagnes goed te bereiken. Met haar landelijke netwerk is het bereik groot. Door de samenwerking voort te zetten, blijven we in contact met deze grote groep vaarweggebruikers en kunnen we samen zorgen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor recreatie- en beroepsvaart, met uiteindelijk minder ongelukken als resultaat!"

Meer informatie:
www.portofamsterdam.nl