Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam (Divisie havenmeester (DHM)) streeft een vlot, veilig en duurzaam gebruik van de nautische ruimte na. Dit sluit goed aan bij ‘Varen doe je Samen!’. Havenbedrijf Amsterdam geeft voorlichting aan diverse vaarweggebruikers om veiligheidsbewustzijn en veilig vaargedrag te stimuleren. Binnen ons reguliere werk als nautische autoriteit dragen wij ook bij aan de veiligheid op de vaarweg door het houden van toezicht.

Havenbedrijf Amsterdam draagt actief bij aan veiligheidsbewustwording. We participeren in de landelijke werkgroep Monitoring nautische veiligheid en we registreren en evalueren incidenten op het water. Als het nodig is vergroten we de zichtbaarheid van specifieke locaties in ons gebied voor vaarweggebruikers door middel van bijvoorbeeld extra borden of boeien.

Ook als de haven verder groeit en het daarmee drukker wordt op de vaarweg, blijft veilig en vlot gebruik maken van de vaarweg door recreatie en beroepsvaart een speerpunt voor ons. Met ‘Varen doe je Samen!’ hebben we veel mogelijkheden voor een goede informatievoorziening.

Meer informatie:
www.portofamsterdam.nl


 

© 2020 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |