Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zeegrenzen van Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart.

Varen doe je Samen! werkt al langere tijd nauw samen met de Dienst der Hydrografie, ook worden de zeekaarten gebruikt voor de knooppunten in het kustgebied. Lees meer over de Dienst der Hydrografie.

De Chef der Hydrografie van de Koninklijke Marine licht toe: “De Dienst der Hydrografie is onder de indruk van de professionele, moderne benadering van voorlichting geven van Varen doe je Samen!. Ik ben blij dat we onze eigen voorlichting aan de gebruikers van onze data, kaarten en publicaties kunnen integreren in het werk van Varen doe je Samen! door partner te worden. Daarmee vindt de gebruiker alle nautische informatie op één plaats, versterken we de campagne en vullen we als overheidsonderdeel onze voorlichtingsrol zo efficiënt mogelijk in.”