Waterschappen

Waterschappen beheren 225.000 km aan watergangen. Een groot deel daarvan zijn kleine watergangen die niet bevaarbaar zijn voor plezier- en toervaart, maar wel voor bijvoorbeeld kano’s en bootjes voor vissers. De afgelopen decennia hebben de waterschappen miljoenen geïnvesteerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Vervuilde bodems zijn weg gebaggerd, sliblagen die troebel water veroorzaken zijn verwijderd, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en beken zijn in een natuurlijk verloop teruggebracht. Het water in Nederland wordt steeds schoner, met steeds meer natuurlijke oevers. Er komt ook meer ruimte om te recreëren bij. Veel steden graven gedempte grachten en havens weer open.

De waterschappen willen dat al dat moois voor iedereen toegankelijk is om ervan te genieten, om er te recreëren. De waterrecreatie groeit. Mensen zijn graag op het water. De waterschappen werken heel graag met maatschappelijke partners samen om de wateren veilig en schoon te houden.

Op de wateren die in beheer zijn van de waterschappen waar waterrecreatie met sloepen, jachten en speedboten plaatsvindt, is nog meer nodig dan het beheer. Handhaving van de veiligheid, voorlichting over veilig varen en over omgaan met afval zodat het water schoon blijft, zijn ook van belang. ‘Varen doe je Samen!’ helpt ons bij de handhaving op het water. Ze motiveert recreanten om veilig te varen, zodat het voor ieder veilig en prettig recreëren is. En informeert hen waar ze op een goede manier afval kunnen inleveren. Wij investeren veel in schoon water, en vinden het belangrijk dat er geen afval overboord gaat.

Recreanten in kano’s en andere kleinere vaartuigen moeten nog meer gemotiveerd worden tot schoon vaargedrag. Samen met veel partners in ‘Varen doe je Samen!’ en hun vrijwilligers zorgen we daarvoor. De Unie van Waterschappen helpt het werk van de vrijwilligers te coördineren en ‘Varen doe je Samen!’ voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen.

Meer informatie:
www.waterschappen.nl