Koninklijke Binnenvaart Nederland

Koninklijke Binnenvaart Nederland doet mee aan ‘Varen doe je Samen!’, omdat de titel ook precies weergeeft waar het om gaat: we moeten het samen doen met de vaarweg en de veiligheid daarop. Want veiligheid kan altijd beter.

Registratie van het aantal ongevallen kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Onderzoek heeft geleerd dat de huidige ongevallenregistratie beter kan en onvoldoende is. Met een betere registratie krijg je scherpere conclusies en kun je beter passende veiligheidsmaatregelen nemen. Daarnaast geeft ‘Varen doe je Samen!’ permanent voorlichting over allerlei veiligheidsaspecten.

‘De beroepsvaart moet vooruitkijken en de recreatievaart achterom’: in ons kleine landje waar bijna iedereen wel eens een keer aan waterrecreatie doet maar waar ook de grootste beroepsschepen varen, is een grote mate van wederzijds begrip van cruciaal belang en verdient ‘Varen doe je Samen!’ een belangrijke plek om dit uitgangspunt te borgen en te bekrachtigen. Koninklijke Binnenvaart Nederland draagt hier graag aan bij.

Meer informatie:

www.binnenvaart.nl