Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt in partnerschap een Europese haven van wereldklasse. Wij verbeteren de Rotterdamse haven continu tot de meest efficiënte, veilige en duurzame ter wereld. Dit betekent dat we onze hoofdtaken goed moeten uitvoeren: zorgen voor een veilig, schone, vlotte en beveiligde scheepvaart, en zo efficiënt en duurzaam mogelijk haventerreinen ontwikkelen, uitgeven en beheren.

De divisie Havenmeester heeft de ambitie om koploper te zijn in veiligheid en efficiency. We bevorderen de concurrentiepositie van onze haven door scheepvaart zo veilig en efficiënt mogelijk af te wikkelen. Om die reden ook is het Havenbedrijf een partner van ‘Varen doe je Samen!’. Want in de Rotterdamse haven zien we behalve de beroepsvaart ook veel recreatievaart.

Op de Nederlandse vaarwegen zijn ernstige ongevallen geweest waarbij de recreatievaart was betrokken. Het Havenbedrijf (divisie Havenmeester) heeft ‘Nautical Risk Assessment’ sessies met stakeholders gehouden. Daar zijn risicogebieden voor de recreatievaart aan de orde geweest, waaronder de kruising Oude Maas / Nieuwe Waterweg en de kruising Oude Maas / Hartelkanaal. Ook bleek dat het vaargedrag van deze vaarweggebruikers soms een verhoogd risico veroorzaakt, niet alleen voor de recreant, maar ook voor de andere vaarweggebruikers.
Het Havenbedrijf is zich bewust van de kwetsbaarheid van deze grote groep vaarweggebruikers en extra risico’s die zij daardoor lopen. Daarom organiseren wij in samenwerking met ‘Varen doe je Samen!’ open dagen en praktijkdagen, waar we de beroeps- en recreatievaart vertellen over veilig varen in een wereldhaven.

Wij blijven ons ook de komende jaren samen met ‘Varen doe je Samen!’ inzetten om het veiligheidsbewustzijn op de vaarwegen te vergroten en de waterrecreant te informeren over veilig vaargedrag.

Meer informatie:
www.portofrotterdam.com