KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) redt ieder jaar meer dan 3.500 mensen op zee. Snel, professioneel en kosteloos worden zij aan wal gebracht. Dit doet de KNRM met haar landelijk netwerk van 45 reddingstations met 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers. Zij komen meer dan 2.000 keer per jaar in actie. Grotendeels voor watersporters. Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Hierdoor kan verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen.

Voorlichting en preventie zijn een kerntaak van de KNRM. Meer voorlichting helpt om het aantal incidenten omlaag te brengen. Preventie wordt tot op heden vooral invulling gegeven in samenwerking met ‘Varen doe je Samen!’. De KNRM stelt haar brede kennis en ervaring ter beschikking aan ‘Varen doe je Samen!’, opgedaan in haar 190-jarige historie.

De komende jaren zal de KNRM nog meer aandacht geven aan tal van onderwerpen en doelgroepen, die tot nu toe zorgen voor ernstige incidenten. De blijvende samenwerking met ‘Varen doe je Samen!’ is belangrijk om krachten te bundelen en het bereik van de boodschap zo groot mogelijk te maken.

Meer informatie:
www.knrm.nl