Watersportverbond

De watersport moet op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze worden beoefend en voor iedereen toegankelijk zijn. Het Watersportverbond geeft actief voorlichting, en verzorgt opleidingen, kaderopleidingen en examens. Een belangrijk aspect is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij watersporters. Het Watersportverbond participeert in uiteenlopende projecten en samenwerkingsverbanden zoals Veilig Sportklimaat van NOC*NSF, de Stichting Vamex, het CWO en ‘Varen doe je Samen!’.

Het Watersportverbond kan steunen op de inzet van vele vrijwilligers, die vanaf het begin van ‘Varen doe je Samen!’ jaarlijks inhoudelijk de knooppuntenboekjes checken. Ook hebben zij geholpen met een film over het veilig varen langs de veer- en gierpont, een uitdaging voor velen, zo blijkt elk seizoen weer. Met deze film wordt aan watersporters uitgelegd hoe ze veilig langs de verschillende ponten kunnen varen. ‘Varen doe je Samen!’ heeft hierover vervolgens een brochure gemaakt. Zo hebben we gezamenlijk een mooi voorlichtingspakket samengesteld.

Helaas gebeuren er ieder jaar weer ongelukken en bijna-ongelukken. Dit trekken wij ons aan, we willen het veiligheidsbewustzijn vergroten. Naast onze bondseigen inzet hiervoor verspreiden we het nuttige voorlichtingsmateriaal van ‘Varen doe je Samen!’ onder de bij ons aangesloten verenigingen. En onze vrijwilligers geven ‘Varen doe je Samen!’-lezingen bij verenigingen.

Het Watersportverbond is van mening dat veiligheid op het water vooral met goede infrastructuur, voorlichting, praktijkopleidingen en bewustmaking kan worden verbeterd. We hebben met elkaar onderzoek gedaan naar de registraties van ongevallen in de SOS database. En met elkaar geconstateerd dat de registratie beter moet dan nu het geval is. Alleen dan kunnen we met elkaar nog gerichter voorlichting geven en gezamenlijk eventuele aanpassing van regelgeving realiseren. Dit zou wat ons betreft een fantastisch resultaat zijn van de samenwerkende partners in ‘Varen doe je Samen!’.

Meer informatie:
www.watersportverbond.nl