Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. De (vaar)weggebruiker wil vlot en veilig van A naar B. In Nederland zijn circa 500.000 recreatievaartuigen. Vele daarvan maken gebruik van de rijksvaarwegen. Veiligheid van de recreatievaart is daarom voor RWS een belangrijk aandachtspunt. Het gaat bijvoorbeeld om goede verlichting, veilige doorvaart in de sluizen en de aanleg van speciale vaargeulen voor recreatievaart. Samen met partners werkt RWS op vele manieren aan de veiligheid van de recreatievaart. Een goed voorbeeld is de inzet van stewards op de sluizen.

Vaarweggebruikers waarderen de inzet van Rijkswaterstaat voor de veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’. Goede voorbeelden van voorlichting waar Rijkswaterstaat en ‘Varen doe je Samen!’ elkaar versterken, zijn de ontwikkeling van de website, de ‘Varen doe je Samen!’ app, gadgets, brochures en het organiseren van praktijkdagen.

In samenwerking met de Dordtse Reddingsbrigade hebben we een ‘Varen doe je Samen!’ Snelle motorboot praktijkdag georganiseerd in Zuid-Holland. Gebruikers hebben deze dag goed ontvangen. Voor, door en met jongeren zijn korte voorlichtingsfilmpjes op social media gemaakt, waarin recreërende jongeren met humor en een shock-effect worden gestimuleerd om zich meer bewust te zijn van veiligheid op het water. Het samen met jongeren maken van deze filmpjes heeft ‘Varen doe je Samen!’ een heleboel wijze lessen geleerd over samenwerken en doelgroepbenadering.

Rijkswaterstaat werkt ook graag de komende jaren mee met ‘Varen doe je Samen!’ aan de veiligheid op het water!

Meer informatie:
www.rijkswaterstaat.nl