Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC)

De koninklijke Nederlandse Motorboot Club is de landelijke vereniging van booteigenaren die sinds haar oprichting in 1907 de belangen en interesses van haar leden met enthousiasme behartigt.

Don Bijl, voorzitter van de KNMC: op het water wordt het steeds drukker. In coronatijd hebben steeds meer mensen een boot gekocht of gehuurd, omdat een vakantie in het buitenland niet meer mogelijk was. Daarnaast zien we in bepaalde delen van ons land steeds grotere schepen op het binnenwater. En dat vraagt in de toekomst nog meer ruimte als er wordt overgegaan naar autonoom varen in de beroepsvaart. Ook zijn er gebruikers van vaarwegen, zoals kanovaarders en vissers, die steeds vaker last krijgen van toenemend vaarverkeer. De spanning tussen autowegen en vaarwegen wordt steeds groter, met name in het westen van Nederland. Een soepele afhandeling van het verkeer van vaarweggebruikers en auto’s bij bruggen en sluizen is voor iedereen van belang. Het is dus essentieel voor vaarweggebruikers inzicht te hebben in en begrip te hebben voor elkaars behoeftes en beperkingen bij het varen.

Het programma Varen Doe Je Samen! organiseert de dialoog tussen alle vaarweggebruikers en organisaties die van belang zijn voor veilig scheepvaartverkeer. Door het ontwikkelen van diverse hulpmiddelen, zoals knooppuntenboeken, wordt de vaarweggebruiker geadviseerd over de te volgen vaarroute over drukke en gevaarlijke knooppunten. Door gezamenlijke voorlichting wordt de veiligheid (en het milieu) op het water bevorderd.

En laat veiligheid en de zorg voor het milieu nu één van de doelstellingen van de KNMC zijn, waar zij zich al langere tijd hard voor maakt. Samenwerking op dit punt vergroot onze gezamenlijke effectiviteit. Mede door het netwerk van het, aan de KNMC gelieerde, VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport) zal de KNMC de doelstelling van “Varen Doe Je Samen!” uitdragen en helpen realiseren.

Lees meer over de KNMC.