VDJS- partners uitgelicht: Koninklijke BLN-Schuttevaer

publicatie:
10
-
04
-
2017
‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaartelkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner eruit. Deze week: Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Partner van ‘Varen doe je Samen!’ uitgelicht: 

Koninklijke BLN-Schuttevaer

‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner eruit. Deze week: Koninklijke BLN-Schuttevaer.


Koninklijke BLN-Schuttevaer doet mee aan ‘Varen doe je Samen!’, omdat de titel ook precies weergeeft waar het om gaat: we moeten het samen doen met de vaarweg en de veiligheid daarop. Want veiligheid kan altijd beter.

Via de website van Koninklijke BLN-Schuttevaer www.bln.nl vind je veel informatie over nautisch-technische zaken alsmede over vaarweg-infrastructuur. Ook wordt er via de nieuwsberichten steeds actuele informatie verstrekt over belangrijke stremmingen of andere actuele nautisch zaken.

Als lid van Koninklijke BLN-Schuttevaer heb je de gelegenheid zitting te nemen in één van hun ledengroepen waarin gelijkgestemden met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die specifiek voor hen van belangzijn. De ledengroepen zijn: Beunschepen, CBOB, Containervaart, Droge lading> 86 meter, Droge lading tot 86 meter, Jong BLN, Koninklijke Schuttevaer, Logistieke dienstverleners, Passagiersvaart, Sleep- en duwvaart en Tankvaart.

Koninklijke BLN-Schuttevaer neemt ook deel aan het Platform Zero Incidents. Het Platform Zero Incidents (PZI) is een initiatief van de binnenvaart branche. Bevrachtingskantoren, rederijen en scheepseigenaren de lenen ontwikkelen kennis over incidenten in de binnenvaartindustrie. Door lering te trekken en maatregelen te treffen wordt herhaling in de toekomst voorkomen. Meer op http://www.platformzeroincidents.nl/  Het PZI levert een bijdrage aan een breed gedragen streven naar nul incidenten in de binnenvaart.

Registratie van het aantal ongevallen kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Onderzoek heeft geleerd dat de huidige ongevallenregistratie beter kan en onvoldoende is. Met een betere registratie krijg je scherpere conclusies en kun je beter passende veiligheidsmaatregelen nemen. Daarnaast geeft ‘Varen doe je Samen!’ permanent voorlichting overallerlei veiligheidsaspecten.

‘De beroepsvaart moet vooruitkijken en de recreatievaart achterom’: in ons kleine landje waar bijna iedereen wel eens een keer aan waterrecreatie doet maar waar ook de grootste beroepsschepen varen, is een grote mate van wederzijds begrip van cruciaal belang en verdient ‘Varen doe je Samen!’ een belangrijke plek om dit uitgangspunt te borgen en te bekrachtigen. Koninklijke BLN-Schuttevaer draagt hier graag aan bij.

Koninklijke BLN-Schuttevaer houdt ook actief een Twitteraccount bij met dagelijks nieuws en updates. Je vindt hen op @BLN_tweets en op Facebook via Koninklijk BLN-Schuttevaer.

No items found.