VDJS-partners uitgelicht: Unie van Waterschappen

publicatie:
20
-
03
-
2017
‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: De Unie van Waterschappen.

Partner van ‘Varen doe je Samen!’ uitgelicht: 

Unie van Waterschappen 

‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: De Unie van Waterschappen.


Waterschappen beheren 225.000 km aan watergangen. Een groot deel daarvan zijn kleine watergangen die niet bevaarbaar zijn voor plezier- en toervaart, maar wel voor bijvoorbeeld kano’s en bootjes voor vissers. De afgelopen decennia hebben de waterschappen miljoenen geïnvesteerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Vervuilde bodems zijn weg gebaggerd, sliblagen die troebel water veroorzaken zijn verwijderd, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en beken zijn in een natuurlijk verloop teruggebracht. Het water in Nederland wordt steeds schoner, met steeds meer natuurlijke oevers. Er komt ook meer ruimte om te recreëren bij. Veel steden graven gedempte grachten en havens weer open.

De waterschappen willen dat al dat moois voor iedereen toegankelijk is om ervan te genieten, om er te recreëren. De waterrecreatie groeit. Mensen zijn graag op het water. De waterschappen werken heel graag met maatschappelijke partners samen om de wateren veilig en schoon te houden.

Op de wateren die in beheer zijn van de waterschappen waar waterrecreatie met sloepen, jachten en speedboten plaatsvindt, is nog meer nodig dan het beheer. Handhaving van de veiligheid, voorlichting over veilig varen en over omgaan met afval zodat het water schoon blijft, zijn ook van belang. ‘Varen doe je Samen!’ helpt hen bij de handhaving op het water. Ze motiveert recreanten om veilig te varen, zodat het voor ieder veilig en prettig recreëren is. En informeert hen waar ze op een goede manier afval kunnen inleveren. De waterschappen investeren veel in schoon water, en vinden het belangrijk dat er geen afval overboord gaat.

Recreanten in kano’s en andere kleinere vaartuigen moeten nog meer gemotiveerd worden tot schoon vaargedrag. Samen met veel partners in ‘Varen doe je Samen!’ en hun vrijwilligers zorgen zij daarvoor. De Unie van Waterschappen helpt het werk van de vrijwilligers te coördineren en ‘Varen doe je Samen!’ voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen.

Op de website www.waterschappen.nl vind je veel informatie over waterbeheer, schoon water en allerlei andere projecten m.b.t. het watermanagement in Nederland.

Via ‘zoek waterschap’ ga je naar de verschillende websites van de waterschappen. Op elke website vind je wel informatie over waterkwaliteit, maar ook over waterrecreatie, beleidsnota’s over vaarwegen en meer.

De waterschappen werken aan mooie wandel- en fietsroutes in hun gebied. Verder werken ze aan meer plekken waar je je boot kunt aanleggen. Of een plek waar je kunt overstappen met je kano.

Via het menu ‘projecten’ vind je informatie over actuele zaken over bijvoorbeeld ‘Ruimte voor de Rivier’ of over waterrecreatie.

De Unie van Waterschappen onderhoudt actief een Twitteraccount met dagelijks nieuws en updates. Je kunt deze vinden via @waterschappen

No items found.