VDJS- partners uitgelicht: Waterrecreatie Nederland

publicatie:
27
-
03
-
2017
‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: Waterrecreatie Nederland.

Partner van ‘Varen doe je Samen!’ uitgelicht: 

Waterrecreatie Nederland

‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: Waterrecreatie Nederland.


Stichting Waterrecreatie Nederland is een publiek-privatesamenwerking. Betrokken publieke partners in Waterrecreatie Nederland zijn provincies, waterschappen, gemeenten en rijk. Private partners in het bestuur van Waterrecreatie Nederland zijn ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland en Watersportverbond. Hun bestuurlijke partnersvertegenwoordigen zo’n 1.000 watersportondernemers, ruim één miljoen georganiseerde en niet-georganiseerde waterrecreanten en zo’n 200 beheerders. Doel van de stichting is het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Het gaat om waterrecreatie in de volle breedte. Leidend zijn de ambities van deToekomstvisie Waterrecreatie 2025. De stichting focust op drie pijlers waarvan het belang publiek en privaat wordt gedeeld:

·        De ontwikkeling en het beheer van het landelijke recreatieve vaarroutenetwerk

·        Het vergroten van de veiligheid op het water

·        Duurzaamheid en innovatie

Waterrecreatie Nederland en betrokken partijen geven via ‘Varen doe je Samen!’ actief invulling aan het stimuleren van veilig vaargedrag, door bewustwording, kennis, inzicht en ervaring van recreanten en beroepsvaarders te vergroten. In ‘Varen doe je Samen!’ worden expertise en netwerken op deze gebieden gebundeld. Op deze wijze wordt bevorderd dat recreatievaart en binnenvaart op een effectieve en efficiënte wijze eenduidige informatie krijgen over veilig varen.

Waterrecreatie Nederland is verantwoordelijk voor de projectleiding en coördinatie van ‘Varen doe je Samen!’ en is mede uitvoerendpartner. De stichting brengt ook internationale kennis en ervaring in in het project via deelname aan EU-projecten als Numericanal en het Network Inland Waterways Europe (NIWE).

Via de website www.waterrecreatienederland.nl vind je enorm veel informatie over bovenstaande thema’s.

Via het menu ‘Kennis’ vind je ‘Feiten en cijfers’ met interessante gegevens over de Nederlandse watersportbranche.

Bijvoorbeeld over de beleidsvisie recreatie toervaartnet(BRTN), wat o.a. de belangen van het recreatie vaarwegennet in Nederland behartigd. Kijk ook eens naar de ‘Toekomstvisie waterrecreatie 2025’ Er is ook een samenvatting, waarbij deze visie aan de hand van 8 ambities wordt uitgelegd.

Kortom, zeker de moeite waard om de website van Waterrecreatie Nederland eens te bezoeken. Zij onderhoudt ook via Twitter actief een account met actueel nieuws. (@H2Orecreatie)


No items found.