VDJS- partners uitgelicht: De Provincies

publicatie:
29
-
05
-
2017
‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: De Provincies (Deel 1).

Partner van ‘Varen doe je Samen!’ uitgelicht: 

De Provincies

‘Varen doe je Samen!’ is een convenant van 14 verschillende partners over veiligheid op het water, vooral waar recreatie- en beroepsvaart elkaar tegenkomen. Omdat onze partners een schat aan informatie bezitten over veiligheid en preventie op het water, lichten wij de komende weken steeds een partner uit. Deze week: De Provincies (Deel 1).


Veel provincies zijn met hun befaamde meren, plassen, wateren en netwerken van vaarwegen echte watersportprovincies. Behalve waterrecreatie is voor de provinciale economie het vervoer over water naar de diverse economische kernen van groot belang. In hun rol van vaarwegbeheerder is het doel van de provincies dat beroepsvaart en pleziervaart samen veilig op de vaarwegen varen. ‘Varen doe je Samen!’ helpt om schippers van grote en kleine schepen beter ervan bewust te maken dat zij rekening met elkaar houden. Naast het benoemen van knooppunten in het vaarwegennetwerk en het meewerken aan de ‘Varen doe je Samen!’-opstapdagen willen de provincies in de toekomst ook gebruik maken van ‘Varen doe je Samen!’ voorlichtingsmateriaal.

De provincies zijn niet altijd de vaarwegbeheerder van alle wateren in hun gebied. Dit kan ook Rijkswaterstaat, gemeenten of andere partijen zijn. Per provincie vind je veel informatie over hun vaarwegen, bedieningstijden en meer. Voor een totaaloverzicht over vaarwegen kun je terecht bij www.vaarweginformatie.nl

Provincie Noord-Holland:

Noord-Holland heeft veel water en veel vaarwegen. Deze provincie is dan ook zeer actief met betrekking tot beleid en ontwikkeling van vaarwegen, beroepsvaart, vissers en waterrecreanten. Via de website van de provincie Noord-Holland kun je informatie vinden voor de beroepsvaart & vaarwegen. Voor de waterrecreant is een aparte website ontwikkeld. Ook is er (mobiele) website ontwikkeld voor waterrecreanten in Noord-Holland, te vinden via noord-hollandswater.nl.

Noord-Holland heeft mooie Viewer Waterrecreatie beschikbaar.

Ook heeft de provincie Noord-Holland heeft een integrale visie op Waterrecreatie en een bijbehorend Uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze is te vinden op de website van Waterrecreatie Nederland.

Provincie Zuid-Holland:

De provincie Zuid-Holland geeft ook veel informatie over de vaarwateren aldaar. Via hun website vind je HIER informatie over vaarwegen, bedieningstijden bruggen & sluizen, voorzieningen en veiligheid.

Duidelijke informatie per vaarweg: Je vindt alle vaarwegen ook in de sub-dossiers in het blokje 'Vaarwegen'. Op elke vaarwegpagina staan in volgorde de provinciale bruggen en sluizen, die u onderweg tegenkomt. Ook daar vindt u meer informatie over werkzaamheden, doorvaartbreedtes en walstroom. Elke brug en sluis heeft daarnaast een eigen webpagina.

Zuid-Holland geeft ook informatie over vaarregels.

‘Varen doe je Samen!’ heeft i.s.m. Rijkswaterstaat een film gemaakt over varen door Zuid-Holland zuid. Bekijk de film HIER.

Voor informatie over varen door het havengebied van Rotterdam, kun je terecht bij de website van Havenbedrijf Rotterdam. Lees HIER meer over varen in havengebied Rotterdam.

Provincie Utrecht:

De provincie heeft de Eem, de Oude Rijn-West en het Merwedekanaal in Vianen in beheer en onderhoud. Zij zorgt niet alleen voor voldoende havens en ligplaatsen voor boten, maar maakt er ook werk van dat knelpunten als te lage bruggen en ondiepe doorvaarten in het vaarwegennetwerk worden verbeterd. In de Waterverordening is onder andere het beheer geregeld van de eigen vaarwegen en het toezicht op vaarwegen die bij anderen in beheer zijn. Onder Downloads vindt u onder meer de brugbedieningstijden en de Beheers- en inrichtingsvisie Eem. Je vindt deze informatie HIER.

Provincie Flevoland:

De provincie Flevoland geeft via de eigen website informatie over hun vaarwegen, bedieningstijden bruggen en sluizen. Bekijk bijvoorbeeld de informatie over bediening bruggen en sluizen Flevoland. Ook staat er  informatie over het gebruik van passantensteigers in Flevoland. Je kunt de informatie over vaarwegen in Flevoland ook volgen via Twitter: @FlevoVaarwegen.

Daarnaast is er de website Visit Flevoland, die veel praktische en toeristische informatie voor bezoekers van Flevoland bevat. Op Flevoland en Water vind je veel tips over de mogelijkheden voor waterrecreatie en watersport in Flevoland.


Provincie Overijssel:

De provincie Overijssel controleert 155 kilometer provinciaal water, waarvan 130 kilometer vaarweg.

De provincie Overijssel heeft een apart thema-website over Varen in Overijssel.

Hier vind je ook bedieningstijden van de bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel en bedieningstijden Kanaal Almelo-De Haandrik. Daarnaast staan er ook contactgegevens voor de scheepvaart.

‘Varen doe je Samen!’ heeft i.s.m. Rijkswaterstaat een film gemaakt over varen op de Gelderse IJssel.

 


De Gelderse IJsselNo items found.