Provincie Friesland

Provincie Friesland is bij uitstek een vaarprovincie. Niet alleen is het Friese merengebied met alle vaarverbindingen een echt watersport mekka, ook lopen er belangrijke vaarverbindingen voor de beroepsvaart, zoals het PM-Kanaal en het Van Harinxma-Kanaal.

Friesland heeft in de afgelopen decennia het Friese Merenproject afgerond, waarin vele knelpunten voor de vaart zijn opgelost. Aanpak van sluizen, bruggen en de aanleg van aquaducten hebben gezorgd voor een betere doorstroming van de (recreatie)vaart en geeft daarmee een impuls aan de waterrecreatie.

Op de pagina over waterrecreatie vind je een overzicht met allerlei informatie, zoals brugbedieningstijden, een kaart met laadpalen en alles over snelvaren op de Friese wateren. Op de website vind je ook de nieuwste watersportbrochure, die in vier talen beschikbaar is. In de brochure staat informatie over alles wat je moet weten om veilig door Friesland te varen. Handig voor verhuurders van boten om mee te geven aan boord bijvoorbeeld.

Daarnaast heeft de provincie Friesland ook een gratis app voor watersporters beschikbaar gesteld met informatie over vaarwegen, advies voor het varen over drukke knooppunten en het aanvragen van een brugopening, binnen 250 meter afstand van een brug die op afstand wordt bediend.