Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland kent een diversiteit aan wateren met een rijke historie langs en aan het water en bijzondere natuurwaarden. Doorgaande vaarwegen lopen langs oude steden als Delft en Leiden, door drukke stadscentra als Rotterdam, door veengebieden en natuurrijke omgevingen. Zuid-Holland is daarmee een waterrijke provincie.

De vaarwegen in Zuid-Holland dragen een eeuwenoude geschiedenis met zich mee, zoals de Trekvaarten en de Limes. Dit water vormt het karakter van Zuid-Holland en is goed voor het Zuid-Hollandse leef -en vestigingsklimaat. Daarom is het belangrijk dat met het water zorgvuldig, veilig en met plezier wordt omgegaan.

De provincie beheert ongeveer 150 km vaarweg. Deze wateren worden gebruikt door een diverse aan vaarweggebruikers. Binnenvaartschippers, pleziervaarders en roeiers zitten soms letterlijk in elkaars vaarwater. Om iedereen veilig gebruik te laten maken van de wateren is het belangrijk om kennis de vaarregels en het wederzijds begrip te verbeteren. Dit is een van de redenen waarom provincie Zuid-Holland partner is van Varen doe je Samen!.

Je vindt meer informatie over de vaarregels in Zuid-Holland op de website of in de brochure Veilig varen doe je zo!.