Provincie Noord-Holland

Watersport en waterrecreatie zijn belangrijk voor de economie in de provincie Noord-Holland. Met zoveel meren, plassen en natuurlijk de zee is er genoeg water om te zwemmen, roeien, surfen en zeilen.

De Noord-Hollandse vaarwegen worden intensief gebruikt door de scheepvaart. Niet alleen om te recreëren, maar ook om goederen over water te vervoeren. Met 285 bruggen in Noord-Holland is het een uitdaging om te zorgen dat de scheepvaart zo vlot mogelijk door kan varen met ook nog zo min mogelijk hinder voor het wegverkeer.

Daarom stimuleert de provincie sinds 2019 konvooivaren, waarbij groepen schepen in konvooi de brug kunnen passeren. Dat doet Noord-Holland door het gebruik van een digitale vaargids, de Blauwe Golf, te stimuleren bij recreatieschippers. Zo kunnen zij automatische bedienverzoeken indienen en weet de brugwachter dat je eraan komt.

De provincie is verder zeer actief met betrekking tot beleid en ontwikkeling van vaarwegen, beroepsvaart, vissers en waterrecreanten. Er zijn verschillende pagina's met informatie over vaarwegen en waterrecreatie. Op de laatste pagina vind je ook de viewer waterrecreatie Noord-Holland, waarmee je routes en voorzieningen voor waterrecreatie kunt bekijken.

Om die positie als watersportprovincie te behouden en te versterken is een visie op waterrecreatie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld.